logo Usługi Pogrzebowe "A.J. Bobińscy"

tel. +48 606957476

tel. +48 664082198

tel. +48 556200927

ZAKŁAD POGRZEBOWY
A.J. BOBIŃSCY

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe i Kamieniarskie

www.pogrzeby-bobinski.pl

ŚWIECKI POGRZEB

Mistrz Świeckich Ceremonii Pogrzebowych - Pogrzeb Świecki

Nasz Zakład współpracuje w temacie świeckich ceremonii z Panią Patrycją Owczarzak.

Pani Patrycja świadczy nie tylko posługę w ramach organizacyjnych, ale jest także oddanym w żałobie wsparciem dla Rodzin. Szczegółowo dopina wszystkie kwestie techniczne i merytoryczne, przeprowadza ceremonię i oferuje brzmienie skrzypiec.

Bardzo ważnym elementem posługi Pani Patrycji jest możliwość Jej udziału w czuwaniach przed kremacją – w sali pożegnań, w krematorium. Przebieg czuwania za każdym razem przygotowany jest w sposób bardzo osobisty, wg wyraźnych życzeń i potrzeb danej Rodziny.

Istotną dla wielu z Państwa informacją może być fakt, że Pani Patrycja może pojawić się również na ceremoniach religijnych – świadcząc oprawę muzyczną (na skrzypcach) w kościele oraz prowadząc zwieńczenie pogrzebu na cmentarzu – po odejściu Kapłana od grobu. Wygłaszana jest wówczas mowa laudacyjna, która stanowi idealne dopełnienie całości.

Organizacja świeckiego pogrzebu nie wymaga dopełnienia szczególnych formalności. Wystarczy zgłosić ten fakt w naszym zakładzie.

mistrz świeckich ceremonii pogrzebowych - pogrzeb świecki

Pogrzeb Świecki

Ceremonia świeckiego pogrzebu dedykowana jest z założenia osobom niewierzącym. Mogą z tej formy skorzystać również osoby wierzące, które z różnych względów nie mogą czy nie chcą, aby pogrzeb prowadziła osoba duchowna.

Ceremonia ta jest bardzo osobista – jej istotą jest mowa laudacyjna (serdeczne, wspomnienie lub tekst bardziej oficjalny – wszystko zależy od ustalonego charakteru uroczystości), która przedstawia wierny wizerunek Osoby Zmarłej. Jej powstanie bazuje na refleksjach zebranych od członków Rodziny i Przyjaciół. Nie mniej ważna jest muzyka (na żywo lub z głośnika), nadająca spotkaniu uroczysty i wrażliwy charakter.

Ostatnie pożegnanie - pogrzeb świecki

Ceremonia może odbyć się bezpośrednio przy grobie, może też rozpocząć się w kaplicy / sali pożegnań i być kontynuowana w drugiej części na cmentarzu.

Można w ceremonię wpleść wspomnienia osób trzecich, które zdecydują się przemawiać, lub podzielą się nimi w rozmowie z mistrzem ceremonii w dniach poprzedzających pogrzeb.

Rodziny często proszą o część modlitewną – to również jest możliwe i podejmuje się tego przeważnie nasz mistrz ceremonii.

Ostatnie pożegnanie nie stroni od dodatkowych elementów – składanych przy grobie atrybutów wyróżniających Osobę Zmarłą, szczególnych gestów – upamiętniających tą chwilę (np. sypanie płatków kwiatów w ślad za trumną) Wszystko jest szczegółowo omawiane i doprecyzowane pod opieką mistrza świeckich ceremonii pogrzebowych.

patrycja owczarzak mistrz świeckich ceremonii pogrzebowych - pogrzeb świecki
patrycja owczarzak pogrzeb świecki

Przykładowy scenariusz uroczystości:

 • utwór muzyczny na rozpoczęcie,
 • powitanie zebranych,
  krótka refleksja o życiu i przemijaniu – oparta na tekstach literackich, prozie lub poezji,
 • opowieść o życiu Zmarłej Osoby, stworzona na podstawie wspomnień Rodziny i Przyjaciół,
 • czas na ewentualne wystąpienia osób spośród Gości,
 • czas na krótki koncert okolicznościowy – według sugestii Rodziny (skrzypce, pianino),
 • “ostatnia droga” – przejście w kondukcie do grobu,
 • pożegnanie nad grobem,
 • złożenie trumny / urny do grobu,
 • wygłoszenie podziękowań,
 • składanie kwiatów,
 • zakończenie ceremonii.

Podczas ceremonii może pojawić się szereg elementów dodatkowych spoza powyższej listy – które zawsze są wynikiem rozmowy Mistrza z Rodziną. Służą podkreśleniu znamiennych dla Osoby Zmarłej cech wizerunkowych, wynikają z Jej upodobań, pasji, ścieżki zawodowej…

Nagrywane mowy wspomnieniowe

To opcja dla rozbudowania ceremonii religijnych, bez wygórowanych kosztów dodatkowych.

Podczas rozmowy z Panią Patrycją otrzymujecie Państwo silne wsparcie w żałobie oraz dzielicie się z Nią Waszymi wspomnieniami. Na ich bazie powstaje wspomnienie, które jest nagrywane przez Panią Patrycję i odtwarzane z głośnika przy grobie w ustalonym z Księdzem miejscem podczas liturgii (najczęściej po odejściu Księdza od grobu).

Czuwanie przed kremacją

Szczególnie wrażliwy, osobisty czas… Wiele osób nie do końca dobrze odnajduje się w tej sytuacji. Dobrym rozwiązaniem jest duchowy przewodnik, którego rolę pełni Pani Patrycja.

Czuwanie polega na wspomnieniach (które Pani Patrycja zbiera wcześniej od Rodziny, a posłużą Jej do ważnych refleksji podczas czuwania), oprawie muzycznej, modlitwie (jeśli jest taka potrzeba)…

Odkąd zaistniała posługa Pani Patrycji podczas czuwania, coraz więcej Rodzin jest zainteresowanych Jej udziałem w tym ważnym „spotkaniu”.

Moderacja stypy

Pani Patrycja może być z Państwem podczas stypy. Zagrać mały koncert na skrzypcach, zadbać o prezentację zdjęć, dopowiedzieć kilka słów wspomnienia o Osobie Zmarłej, moderować wspomnienia, które popłyną od Gości…

Stypa zyskuje wówczas klimat dobrego, wartościowego spotkania, po którym każdy wraca do domu w przekonaniu, że spełnił obowiązek swojego udziału w pogrzebie w dwójnasób.

Scroll to Top