logo Usługi Pogrzebowe "A.J. Bobińscy"

tel. +48 606957476

tel. +48 664082198

tel. +48 556200927

ZAKŁAD POGRZEBOWY
A.J. BOBIŃSCY

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe i Kamieniarskie

www.pogrzeby-bobinski.pl

Przewożenie i sprowadzanie zwłok z obcego państwa

fotolia 56407676

Przewożenie i sprowadzanie zwłok z obcego państwa

Przewożenie i sprowadzanie zwłok z obcego państwa to proces, który wymaga przestrzegania określonych procedur i przepisów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kroki i informacje, które mogą okazać się pomocne.

1. Uprawnienia do przewożenia zwłok

Przewożenie zwłok jest dozwolone osobom uprawnionym do pochowania zmarłego, za pozwoleniem, w specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi. Prawo do pochowania osoby zmarłej ma jej najbliższa pozostała rodzina, a mianowicie: pozostały małżonek (ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Przewożenie zwłok w granicach państwa

Przewożenie zwłok i szczątków w granicach państwa może być dokonywane bez uzyskania zezwolenia na odległość nie więcej niż 60 kilometrów, a na obszarze gmin, na których terenie nastąpił zgon, bez względu na odległość.

3. Przewożenie zwłok poza granice państwa

Przewożenie zwłok na odległość dalszą, przewożenie koleją, samolotami i statkami na wszelką odległość oraz wywożenie poza granice państwa może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia właściwego inspektora sanitarnego.

4. Sprowadzanie zwłok z obcego państwa

Sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa wymaga pozwolenia, które wydaje starosta właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane, w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

5. Wniosek o pozwolenie

Wydanie zezwoleń następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochówku. Starosta wydaje stosowną decyzję administracyjną nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wsparcie

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W razie potrzeby skonsultuj się z naszym zakładem A.J. Bobińscy, który może pomóc Ci w tym trudnym czasie. Wszystko to jest częścią procesu żałoby, który jest naturalny i nieunikniony. Pamiętaj, że jesteś otoczony wsparciem i nie jesteś sam.

Scroll to Top