logo Usługi Pogrzebowe "A.J. Bobińscy"

tel. +48 606957476

tel. +48 664082198

tel. +48 556200927

ZAKŁAD POGRZEBOWY
A.J. BOBIŃSCY

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe i Kamieniarskie

www.pogrzeby-bobinski.pl

Jak należy postępować w wyniku zgonu bliskiej osoby w szpitalu?

fotolia 56407676

Zgon w szpitalu.

Zgon bliskiej osoby w szpitalu? Jak należy postępować?

Śmierć bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie możemy przeżyć. W takim momencie, oprócz bólu i smutku, musimy również podjąć szereg decyzji i działań związanych z formalnościami. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć po zgonie bliskiej osoby w szpitalu.

1. Odbiór karty zgonu

Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, najbliższa rodzina jest informowana o zdarzeniu. Następnie pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni i przygotowuje identyfikator z danymi potwierdzającymi dane zmarłego.

2. Transport ciała

Ciało zmarłego nie powinno przebywać w szpitalnej chłodni dłużej niż 72 godziny. Ten czas może być wydłużony jedynie w szczególnych przypadkach.

3. Odbiór rzeczy osobistych i karty zgonu

Osoba upoważniona (najczęściej jest to współmałżonek albo bliscy krewni) do przygotowania pogrzebu po otrzymaniu informacji o śmierci bliskiego powinna udać się do szpitala w celu odbioru rzeczy osobistych zmarłego oraz karty zgonu.

4. Kontakt z zakładem pogrzebowym

Rodzina zmarłego po otrzymaniu aktu zgonu może skontaktować się z zakładem pogrzebowym celem ustalenia szczegółów ceremonii.

5. Identyfikacja zwłok

Przed odebraniem zwłok ze szpitala niezbędna jest identyfikacja, która odbywa się w obecności uprawnionego pracownika i musi zostać udokumentowana.

6. Przygotowanie ciała do transportu

Ciało zmarłego przed przewiezieniem do prosektorium musi zostać umyte i okryte. Powyższe czynności mogą zostać wykonane przez rodzinę, jednak często są zlecane zakładowi pogrzebowemu.

Wsparcie

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W razie potrzeby skonsultuj się z naszym zakładem A.J. Bobińscy, który może pomóc Ci w tym trudnym czasie. Wszystko to jest częścią procesu żałoby, który jest naturalny i nieunikniony. Pamiętaj, że jesteś otoczony wsparciem i nie jesteś sam.

Scroll to Top